Příprava a vzdělávání

Jak dal ve vzdělávání úředníků ÚSC? II.

Rubrika: Příprava a vzdělávání, vydáno: 12. 04. 2015, autor: Redakce

Zajistit kvalitu zaměstnanců a jejich práce klade nároky především na personalistiku. V její působnosti je, kromě dalších aktivit, tvorba, koordinace a administrace systému vzdělávání. Aby byl tento systém efektivní, vyžaduje zapojení všech vedoucích zaměstnanců, kteří by o vzdělávání svých podřízených měli mít stejné znalosti jako personalisté.

Adaptace nově přijímaných zaměstnanců a její realizace

Rubrika: Příprava a vzdělávání, vydáno: 22. 03. 2015, autor: Redakce

Objem znalostí a dovedností, které musí nový zaměstnanec po nástupu do pracovního poměru ve veřejné správě obsáhnout, je enormní. Nezná prostředí do něhož přichází, musí co nejrychleji proniknout do spleti organizačních a pracovních vztahů, naučit se administrativní postupy, pročíst velké množství předpisů, metodik a dalších dokumentů. To vše většinou za necelé tři měsíce zkušební doby. V tomto procesu hrají důležitou roli především personalisté a vedoucí zaměstnanci, kteří vytvářejí podmínky jeho úspěsné adaptace. V příloze je k dispozici ukázka, která formou vnitřního předpisu nabízí variantu zabezpečení adaptace ukončené závěrečným vyhodnocením. *V případě zájmu o textovou podobu tohoto dokumentu zašlete svůj požadavek na mailovou adresu České společnosti personalistické z.s. - info@personalista.info*

Jak dál ve vzdělávání úředníků ÚSC? I.

Rubrika: Příprava a vzdělávání, vydáno: 15. 02. 2015, autor: Redakce

Kola fabriky na plnění zákonných termínů a povinných "člověkodnů" se otáčejí na plné obrátky, ukazatele dokládají překračování plánů vzdělávání. Potud je vše v pořádku. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC splnil svojí historickou roli snad jen tím, že dnes již nikdo nepochybuje o potřebě průběžného vzdělávání. Nastala však doba "eGovernmentu", a ta si žádá i nový, odpovídající pohled na výkon personalistiky a následně i vzdělávání, které je její součástí. Tento seriál je příspěvkem do diskuze, jak rozvinout vzdělávání zaměstnanců ÚSC do efektivního systému.