Organizace a systemizace

Obce a nové možnosti vytváření pracovních míst pro poskytování poštovních služeb

Rubrika: Organizace a systemizace, vydáno: 21. 09. 2016, autor: Redakce

Ministerstvo práce a sociálních věcí projednalo návrh na doplnění Katalogu prací o pracovní místo zaměstnance, který poskytuje sjednané poštovní služby, jež mohou vykonávat mj. i obce v rámci projektu „Pošta Partner“.

Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací jako nástroj moderního řízení lidských zdrojů

Rubrika: Organizace a systemizace, vydáno: 17. 01. 2016, autor: Česká společnost personalistická, z.s.

Potřebujete vytvořit nové pracovní místo nebo stanovit, či ověřit správnost obsahu práce? Provádíte analýzu práce, ověřujete její složitost, odpovědnost a namáhavost vyjadřující tarifní stupeň? Chcete stanovit kvalifikační a další kritéria a zpracovat popis pracovních činností? Pak se seznamte se systémy Národní sousatvy povolání a Národní soustavy kvalifikací