Odměňování zaměstnanců

Změna platových tarifů ve veřejných službách a správě

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 24. 10. 2015, autor: Ing. Ivan Tomší

Vláda České republiky schválila dne 19. října 2015 nařízení č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem je zvýšení platových tarifů a dílčí úprava stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky. Nařízení vlády obsahující nové tabulky platových tarifů, lze stáhnout z přílohy tohoto článku.

Stupnice platových tarifů v roce 2015 - Platový tarif zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 26. 02. 2015, autor: Ing. Ivan Tomší

Zaměstnanci přísluší podle § 123 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce“) *platový tarif* stanovený pro *platovou třídu* a *platový stupeň*, do kterých je zařazen, nepostupuje-li zaměstnavatel podle ustanovení zákoníku práce, které umožňují jiný postup (zvláštní způsob určení platového tarifu).

Změny v oblasti odměňování

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 15. 01. 2013, autor: Ing. Ivan Tomší

h4. Zeptali jsme se na MPSV, co je nového v oblasti odměňování zaměstnanců Ing. Ivan Tomší nám odpověděl: V oblasti předpisů o odměňování zaměstnanců nedošlo k závratným změnám. Jedinou výjimkou je změna, která byla provedena nařízením vlády č. 246/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Ostatně, poslechněte si, co o těchto změnách Ing. Tomší říká: <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/--Zj_b8crHE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zařazení zaměstnanců bývalých jeslí do platových tříd

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 28. 06. 2012, autor: Ing. Ivan Tomší

Zeptali jsme se na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jak postupovat při zařazování zaměstnanců bývalých jeslí do platových tříd. Ing. Ivan Tomší nám poskytl tuto odpověď:

Stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 12. 05. 2011, autor: Ing. Ivan Tomší

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě uvedené v přílohách 1 až 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ani možnost zvláštního způsobu určení platového tarifu podle § 6 tohoto nařízení neplatí pro pedagogické pracovníky (s výjimkou pedagogického pracovníka, který vykonává uměleckopedagogické práce nebo činnost trenéra a pedagogického pracovníka, který je zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce).

Realizace úsporných opatření prostřednictvím zvláštního způsobu určení platového tarifu

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 20. 04. 2011, autor: Redakce

Bude-li finanční situace zaměstnavatele vyžadovat opatření využívající nových možností spočívajících ve zvláštním způsobu určení platového tarifu, lze se rozhodnout pro jeden z více postupů…

Posílení pravomocí zaměstnavatelů v oblasti platů

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 23. 03. 2011, autor: Ing. Ivan Tomší

Nová ustanovení nařízení vlády č. 381/2010 Sb. potvrzují směřování vedoucí ke zvyšování působnosti zaměstnavatelů v platových otázkách, včetně jejich zvýšení odpovědnosti za způsob odměňování. To vyžaduje postupné změny ve stylu práce zaměstnavatelů směřující od striktního dodržování právních předpisů k samostatné tvorbě vlastních pravidel pro poskytování základních složek platu a určování platu. Zároveň přesunuje do působnosti zaměstnavatele možnost určení platového tarifu až do výše 1,5 násobku platového tarifu stanoveného pro platovou třídu a 1. platový stupeň.

Nová ustanovení pro poskytování platu podle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 17. 03. 2011, autor: Ing. Ivan Tomší

Nařízením vlády č. 381/2010 Sb., jímž se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, přineslo, kromě nových stupnic platových tarifů pro pedagogické pracovníky, tři podstatné změny.

Nařízení Vlády ČR měnící systém odměňování ve veřejných službách a správě

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 12. 03. 2011, autor: Ing. Ivan Tomší

Jedním z restriktivních opatření, jimiž vláda ČR řešÍ snižování výdajové stránky státního rozpočtu pro rok 2011, je i desetiprocentní snížení objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci zaměstnanců ve veřejných službách a správě. To, jakou formou dojde k realizaci těchto úsporných opatření, však vláda ČR ponechává na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů.

Nová ustanovení pro poskytování platu podle novely zákoníku práce

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 12. 03. 2011, autor: Ing. Ivan Tomší

Ve třetí části zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV, se mění některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.