O společnosti

Zásady ochrany osobních údajů České společnosti personalistické, z. s.

Rubrika: O společnosti, vydáno: 25. 05. 2018, autor: Česká společnost personalistická, z.s.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES, (Obecné nařízení k ochraně osobních údajů angl. General Data Protection Regulation zkr. GDPR) Česká společnost personalistická, z. s. zajistila oochranu osobních dat, která využívá při své práci. K tomu vydala zásady, které odpvídají soiučasným požadavkům.

Akreditace získané Českou společností personalistickou, z.s.

Rubrika: O společnosti, vydáno: 30. 11. 2015, autor: Česká společnost personalistická, z.s.

Česká společnost personalistická, z.s. je pro realizaci svých cílů akreditována a autorizována příslušnými ministerstvy.

Zaměření činnosti České společnosti personalistické

Rubrika: O společnosti, vydáno: 14. 03. 2015, autor: Česká společnost personalistická, z.s.

Česká společnost personalistická z.s byla v roce 1995 založena původně jako občanské sdružení odborníků na jednotlivé oblasti personalistiky veřejné správy. Na základě změn v právní úpravě bylo "občanské sdružení" v roce 2015 transformováno na spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku.