Články

Nařízení Vlády ČR měnící systém odměňování ve veřejných službách a správě

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 12. 03. 2011, autor: Ing. Ivan Tomší

Jedním z restriktivních opatření, jimiž vláda ČR řešÍ snižování výdajové stránky státního rozpočtu pro rok 2011, je i desetiprocentní snížení objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci zaměstnanců ve veřejných službách a správě. To, jakou formou dojde k realizaci těchto úsporných opatření, však vláda ČR ponechává na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů.