Články

Jak dál ve vzdělávání úředníků ÚSC? I.

Rubrika: Příprava a vzdělávání, vydáno: 15. 02. 2015, autor: Redakce

Kola fabriky na plnění zákonných termínů a povinných "člověkodnů" se otáčejí na plné obrátky, ukazatele dokládají překračování plánů vzdělávání. Potud je vše v pořádku. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC splnil svojí historickou roli snad jen tím, že dnes již nikdo nepochybuje o potřebě průběžného vzdělávání. Nastala však doba "eGovernmentu", a ta si žádá i nový, odpovídající pohled na výkon personalistiky a následně i vzdělávání, které je její součástí. Tento seriál je příspěvkem do diskuze, jak rozvinout vzdělávání zaměstnanců ÚSC do efektivního systému.

Základní registry – zlý pán nebo dobrý sluha?

Rubrika: Základní registry, vydáno: 22. 10. 2014, autor: RNDr. Renata Novotná

Téma základních registrů se řeší již více jak dva roky. A stále ještě existují OVM, která vidí v základních registrech spíše toho zlého pána než dobrého sluhu. Naštěstí těch, kteří chápou jedinečnost možností základních registrů, je stále více. Stát vytvořil (za značného přispění EU) podmínky, za kterých přímo on sám „ručí“ za správnost uložených dat. A tyto údaje nazval, v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., referenčními údaji.

Změny v oblasti odměňování

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 15. 01. 2013, autor: Ing. Ivan Tomší

h4. Zeptali jsme se na MPSV, co je nového v oblasti odměňování zaměstnanců Ing. Ivan Tomší nám odpověděl: V oblasti předpisů o odměňování zaměstnanců nedošlo k závratným změnám. Jedinou výjimkou je změna, která byla provedena nařízením vlády č. 246/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Ostatně, poslechněte si, co o těchto změnách Ing. Tomší říká: <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/--Zj_b8crHE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zařazení zaměstnanců bývalých jeslí do platových tříd

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 28. 06. 2012, autor: Ing. Ivan Tomší

Zeptali jsme se na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jak postupovat při zařazování zaměstnanců bývalých jeslí do platových tříd. Ing. Ivan Tomší nám poskytl tuto odpověď:

Stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 12. 05. 2011, autor: Ing. Ivan Tomší

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě uvedené v přílohách 1 až 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ani možnost zvláštního způsobu určení platového tarifu podle § 6 tohoto nařízení neplatí pro pedagogické pracovníky (s výjimkou pedagogického pracovníka, který vykonává uměleckopedagogické práce nebo činnost trenéra a pedagogického pracovníka, který je zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce).

Realizace úsporných opatření prostřednictvím zvláštního způsobu určení platového tarifu

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 20. 04. 2011, autor: Redakce

Bude-li finanční situace zaměstnavatele vyžadovat opatření využívající nových možností spočívajících ve zvláštním způsobu určení platového tarifu, lze se rozhodnout pro jeden z více postupů…

Posílení pravomocí zaměstnavatelů v oblasti platů

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 23. 03. 2011, autor: Ing. Ivan Tomší

Nová ustanovení nařízení vlády č. 381/2010 Sb. potvrzují směřování vedoucí ke zvyšování působnosti zaměstnavatelů v platových otázkách, včetně jejich zvýšení odpovědnosti za způsob odměňování. To vyžaduje postupné změny ve stylu práce zaměstnavatelů směřující od striktního dodržování právních předpisů k samostatné tvorbě vlastních pravidel pro poskytování základních složek platu a určování platu. Zároveň přesunuje do působnosti zaměstnavatele možnost určení platového tarifu až do výše 1,5 násobku platového tarifu stanoveného pro platovou třídu a 1. platový stupeň.

Systém periodického pracovního hodnocení zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Rubrika: Personální management, vydáno: 18. 03. 2011, autor: Redakce

Periodické pracovní hodnocení je jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení. K jeho realizaci se ale ve veřejných službách a správě přistupuje poněkud váhavě. Hodnotit podřízené je přitom základní povinnost vedoucího a vyplývá ze zákoníku práce. Poskytovatelé sociálních služeb jsou vzácná výjimka. Pracovní hodnocení je jedním ze standardů kvality...

Nová ustanovení pro poskytování platu podle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 17. 03. 2011, autor: Ing. Ivan Tomší

Nařízením vlády č. 381/2010 Sb., jímž se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, přineslo, kromě nových stupnic platových tarifů pro pedagogické pracovníky, tři podstatné změny.

Nová ustanovení pro poskytování platu podle novely zákoníku práce

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 12. 03. 2011, autor: Ing. Ivan Tomší

Ve třetí části zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV, se mění některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.