Články

GDPR - zajištění ochrany osobních údajů v úřadu městské části v Praze, aneb jak vybrat pověřence

Rubrika: Ochrana osobních údajů (GDPR), vydáno: 28. 05. 2018, autor: Ing. Petr Flener

Autor, zaměstnanec městské části Praha 6, zpracoval návrh optimální přípravy podkladů pro výběr pověřence pro ochranu osobních údajů se zřetelem na stanovení kvalifikačních požadavků a kritérií jejich hodnocení.

Zásady ochrany osobních údajů České společnosti personalistické, z. s.

Rubrika: O společnosti, vydáno: 25. 05. 2018, autor: Česká společnost personalistická, z.s.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES, (Obecné nařízení k ochraně osobních údajů angl. General Data Protection Regulation zkr. GDPR) Česká společnost personalistická, z. s. zajistila oochranu osobních dat, která využívá při své práci. K tomu vydala zásady, které odpvídají soiučasným požadavkům.

Obce a nové možnosti vytváření pracovních míst pro poskytování poštovních služeb

Rubrika: Organizace a systemizace, vydáno: 21. 09. 2016, autor: Redakce

Ministerstvo práce a sociálních věcí projednalo návrh na doplnění Katalogu prací o pracovní místo zaměstnance, který poskytuje sjednané poštovní služby, jež mohou vykonávat mj. i obce v rámci projektu „Pošta Partner“.

Šest hlavních důvodů, proč dávají zaměstnanci výpověď

Rubrika: Přečetli jsme za Vás, vydáno: 03. 05. 2016, autor: Redakce

Velmi zajímavý průzkum provedla společnost SearchForces, která se zabývá jedním ze segmentů personálního managementu. Výsledky mohou být pro leckterého zaměstnavatele překvapující, ale takto nějak vypadá skutečnost, dosti často i ve veřejné správě. Konkrétní statistická data mapující realitu, která průběžně získávají personalisté, mohou být v rukou vedení organizace vynikající zpětnou vazbou. Nechte se inspirovat!

Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací jako nástroj moderního řízení lidských zdrojů

Rubrika: Organizace a systemizace, vydáno: 17. 01. 2016, autor: Česká společnost personalistická, z.s.

Potřebujete vytvořit nové pracovní místo nebo stanovit, či ověřit správnost obsahu práce? Provádíte analýzu práce, ověřujete její složitost, odpovědnost a namáhavost vyjadřující tarifní stupeň? Chcete stanovit kvalifikační a další kritéria a zpracovat popis pracovních činností? Pak se seznamte se systémy Národní sousatvy povolání a Národní soustavy kvalifikací

Akreditace získané Českou společností personalistickou, z.s.

Rubrika: O společnosti, vydáno: 30. 11. 2015, autor: Česká společnost personalistická, z.s.

Česká společnost personalistická, z.s. je pro realizaci svých cílů akreditována a autorizována příslušnými ministerstvy.

Vznik Portálu personalistiky určeného úřadům územních samosprávných celků

Rubrika: Personální management, vydáno: 22. 11. 2015, autor: Redakce

20151125 113358

Od června 2015 se někteří členové České společnopsti personalistické, z.s. podíleli na vytváření portálu k personalistice, který by mohl být základem metodické podpory zajišťování personálních agend v obcích. Portál má informativní charakter a jeho používání bude dobrovolné. Věříme, že bude postupně zdokonalován, udržován a aktualizován, aby pomáhal v práci především menším obcím, které mají často problém se zaměstnáváním úzce specializovaných zaměstnanců oboru řízení lidských zdrojů, ani nemají dostatek finančních prostředků...

Změna platových tarifů ve veřejných službách a správě

Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 24. 10. 2015, autor: Ing. Ivan Tomší

Vláda České republiky schválila dne 19. října 2015 nařízení č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem je zvýšení platových tarifů a dílčí úprava stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky. Nařízení vlády obsahující nové tabulky platových tarifů, lze stáhnout z přílohy tohoto článku.

Jak sdělovat závěry hodnocení?

Rubrika: Personální management, vydáno: 05. 08. 2015, autor: PhDr. Kateřina Marklová

V minulém článku jsme se věnovali periodickému hodnocení zaměstnanců. Kladli jsme důraz především na možné chyby a jak se jim vyvarovat. Rádi bychom navázali na toto téma. Tentokrát se zaměříme na způsob, jak sdělovat závěry, abychom z hodnocení dokázali vytěžit co nejvíce pozitivních výsledků. Hodnocení je pro většinu lidí velmi citlivá záležitost. Samo o sobě připomíná školní léta, pro někoho může být hodnotící situace ohrožující, vždyť tolik zavání kritikou. Přitom by periodické hodnocení zaměstnanců mělo mít především motivační ráz. Dovedete si jistě představit, že při nevhodně sdělovaných závěrech se může zaměstnanec dostat do obrany. Místo společné tvůrčí debaty, v jakých oblastech se dále rozvíjet, se začnete dohadovat, zaměstnanec se bude bránit, že vše co mu vyčítáte, vlastně už dělá. A to určitě nikdo z nás nechce.

Podle čeho hodnotíme

Rubrika: Personální management, vydáno: 21. 07. 2015, autor: PhDr. Kateřina Marklová

Vítze, jak hodnotit?