Nejbližší termíny kurzů

  Změny v oblasti odměňování

  Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 15. 01. 2013, autor: Ing. Ivan Tomší

  h4. Zeptali jsme se na MPSV, co je nového v oblasti odměňování zaměstnanců Ing. Ivan Tomší nám odpověděl: V oblasti předpisů o odměňování zaměstnanců nedošlo k závratným změnám. Jedinou výjimkou je změna, která byla provedena nařízením vlády č. 246/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Ostatně, poslechněte si, co o těchto změnách Ing. Tomší říká: <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/--Zj_b8crHE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

  Zobrazit termíny kurzů…

  h4. Nařízení vlády č. 246/2012 Sb., ze dne 13. června 2012,

  kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

  Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

  Čl. I
  Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb. a nařízení vlády č. 452/2009 Sb., se mění takto:
  1. V § 1 písmeno a) zní:
  „a) výši základní sazby minimální mzdy a podmínky pro její poskytování,“.
  2. § 4 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

  Čl. II
  Účinnost
  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

  Předseda vlády:
  RNDr. Nečas v. r.
  Ministr práce a sociálních věcí:
  Dr. Ing. Drábek v. r.