Nejbližší termíny kurzů

  Změna platových tarifů ve veřejných službách a správě

  Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 24. 10. 2015, autor: Ing. Ivan Tomší

  Vláda České republiky schválila dne 19. října 2015 nařízení č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem je zvýšení platových tarifů a dílčí úprava stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky. Nařízení vlády obsahující nové tabulky platových tarifů, lze stáhnout z přílohy tohoto článku.

  Zobrazit termíny kurzů…

  I. S účinností od 1. listopadu 2015 se zvyšují o 3 % platové tarify stanovené v příloze:

  • č. 1 (zaměstnanci, který není podle dalšího textu zařazen do vyšší stupnice platových tarifů) k nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
  • č. 3 (zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud mu nepřísluší platový tarif podle vyšší stupnice platových tarifů,
  • č. 4 (zaměstnanci, který je uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce, úředníkem územního samosprávného celku, zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky, zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky, zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky),
  • č. 5 (zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky a
  • č. 7 (zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení) k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

  II. O cca 3,3 % s rovněž s účinností od 1. listopadu 2015 se zvyšují diferencovaně ve prospěch vyšších platových stupňů platové tarify v příloze č. 9 (zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem) k tomuto nařízení. Zároveň se zvyšuje v této stupnici platových tarifů počet platových stupňů z pěti na šest. (pátý platový stupeň - od 27 do 32 let a šestý nad 32 let započitatelné praxe)

  III. S účinností od 1. ledna 2016 se zvyšují o 5 % platové tarify uvedené v příloze
  - č. 2 (zaměstnanci, který není zařazen do vyšší stupnice platových tarifů u poskytovatele zdravotních služeb,
  - č. 6 (zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, není-li v dalším textu uvedeno jinak a
  - č. 8 (zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby k tomuto nařízení.

  Přílohy