Nejbližší termíny kurzů

  Stupnice platových tarifů v roce 2015 - Platový tarif zaměstnanců ve veřejných službách a správě

  Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 26. 02. 2015, autor: Ing. Ivan Tomší

  Zaměstnanci přísluší podle § 123 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce“) *platový tarif* stanovený pro *platovou třídu* a *platový stupeň*, do kterých je zařazen, nepostupuje-li zaměstnavatel podle ustanovení zákoníku práce, které umožňují jiný postup (zvláštní způsob určení platového tarifu).

  Zobrazit termíny kurzů…

  Zákoník práce ukládá vládě, aby stanovila platové tarify svým nařízením pro příslušný kalendářní rok v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních formou stupnic platových tarifů, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku, tak, aby platové tarify činily nejméně v první platové třídě 6 500 Kč za měsíc, ve druhé 7 110 Kč, ve třetí 7 710, ve čtvrté 8 350 Kč, v páté 9 060 Kč, v šesté 9 830 Kč, v sedmé 10 660 Kč, v osmé 11 570 Kč, v deváté 12 550 Kč, v desáté 13 620 Kč, v jedenácté 14 780 Kč, ve dvanácté 16 020 Kč, ve třinácté 17 370 Kč, ve čtrnácté 18 850 Kč, v patnácté 20 470 Kč a v šestnácté 22 200 Kč za měsíc.

  Zaměstnanci přísluší podle § 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příslušné příloze k tomuto nařízení stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nebo v rámci rozpětí platových tarifů pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy - zvláštní způsob určení platového tarifu. Podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy a určení platového tarifu pro zaměstnance, kteří vykonávají práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na fyzické zdatnosti, pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb a pro zaměstnance vykonávající jednoduché obslužné nebo rutinní práce se stanoví podle § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (§ 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.). Výše platového tarifu určeného zvláštním způsobem pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který zaměstnanci jinak přísluší podle platové třídy a platového stupně, do kterých je zařazen.

  Vyšší platové tarify stanoví podle § 123 odst. 6 písm. f) zákoníku práce vláda s přihlédnutím k povinnostem a omezením při výkonu veřejné správy a služeb a k jeho významu.

  Stupnice platových tarifů
  1. Zaměstnanci, který není podle dalšího textu zařazen do vyšší stupnice platových tarifů, přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v "příloze č. 1 k nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě" (viz Tabulka č. 1).

  1. Zaměstnanci, který není zařazen do vyšší stupnice platových tarifů u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k uvedenému nařízení (viz Tabulka č. 2).

  2. Zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení (viz Tabulka č. 3), pokud mu nepřísluší platový tarif podle vyšší stupnice platových tarifů.

  3. Zaměstnanci, který je
   a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
   b) úředníkem územního samosprávného celku23),
   c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
   d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
   e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
   přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení (viz Tabulka č. 4).

  4. Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení (viz Tabulka č. 5), není-li v dalším textu uvedeno jinak.

  5. Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení (viz Tabulka č. 6), není-li v v dalším textu uvedeno jinak.

  6. Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 7 k uvedenému nařízení (viz Tabulka č. 7).

  7. Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 8 k tomuto nařízení (viz Tabulka č. 8).

  8. Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení (viz Tabulka č. 9).