Nejbližší termíny kurzů

  Stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky

  Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 12. 05. 2011, autor: Ing. Ivan Tomší

  Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě uvedené v přílohách 1 až 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ani možnost zvláštního způsobu určení platového tarifu podle § 6 tohoto nařízení neplatí pro pedagogické pracovníky (s výjimkou pedagogického pracovníka, který vykonává uměleckopedagogické práce nebo činnost trenéra a pedagogického pracovníka, který je zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce).

  Zobrazit termíny kurzů…

  Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem, který získal odbornou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu (zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 159/2010 Sb.), a který dosáhl vysokoškolského vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k uvedenému nařízení.

  Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem, který nezískal odbornou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu, nebo který tuto kvalifikaci získal, avšak nedosáhl vysokoškolského vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k uvedenému nařízení.