Nejbližší termíny kurzů

  Obce a nové možnosti vytváření pracovních míst pro poskytování poštovních služeb

  Rubrika: Organizace a systemizace, vydáno: 21. 09. 2016, autor: Redakce

  Ministerstvo práce a sociálních věcí projednalo návrh na doplnění Katalogu prací o pracovní místo zaměstnance, který poskytuje sjednané poštovní služby, jež mohou vykonávat mj. i obce v rámci projektu „Pošta Partner“.

  Zobrazit termíny kurzů…

  Projekt Pošta Partner je součástí schválené dlouhodobé strategie udržitelnosti a rozvoje České pošty. Cílem projektu je převod části pošt na Pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí osobou. Pošty Partner jsou plnohodnotné provozovny České pošty, protože občanům poskytují základní poštovní služby a zachovávají vysokou dostupnost pošt. Ohlasy od občanů obcí, kde již byly Pošty Partner zavedeny, dokazují, že občané jsou s touto změnou spokojeni a oceňují příznivější rozsah hodin pro veřejnost, které tyto provozovny poskytují.

  V rámci Pošta Partner lze nabízet tyto služby:

  • Výdej vnitrostátních a mezinárodních zásilek, vplacení doplatného, dobírky, cla
  • Příjem vnitrostátních a mezinárodních listovních a balíkových zásilek a zásilek EMS
  • Příjem poštovních poukázek
  • Příjem platebních dokladů SIPO
  • Výplata poštovních poukázek
  • Výplata důchodů
  • Operace platební kartou ČSOB (vklady, výplaty, příkazy)
  • Bezhotovostní úhrada
  • Příkaz k úhradě
  • Složenky
  • Výplatní poukázky ČSOB
  • Ceniny
  • Kolky
  • Zboží – poštovní

  Více najdete na stránkách http://www.partnercp.cz/o-poste-partner.

  Příklad práce v Katalogu prací, pro zařazení do platové třídy, byl navržen takto:

  7. platová třída

  „Přebírání poštovních zásilek nebo poukazovaných peněžních částek k poskytnutí poštovní služby veřejnosti, vydávání poštovních zásilek nebo výplata poukázané peněžní částky příjemci v provozovně poštovních služeb a poskytování dalších poštovních nebo jiných služeb veřejnosti podle podmínek sjednaných provozovatelem poštovních služeb.“

  Platová třída stanovena na základě porovnání s ostatními činnostmi a obsah práce – nejčastěji poskytované služby obcí v rámci p Projekt Pošta Partner. Změna by měla nabýt účinnosti pravděpodobně v pololetí roku 2017.