Nejbližší termíny kurzů

  Neumím se hádat...

  Rubrika: Personální management, vydáno: 03. 03. 2015, autor: PhDr. Kateřina Marklová

  ...ANEB ROLE TEMPERAMENTU PŘI ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Vzpomínáte si na příběh personalistky z minulého článku? Pan ředitel se lehce rozčílí, z pohledu personalistky často kvůli maličkostem. Na druhou stranu ho naštvání rychle přejde. Naše personalistka se během jeho výlevů necítí dobře, bere si je často osobně. Má tendence se obviňovat a vyčítat si, když se jí něco nezdaří podle jejích představ. Když už ji něco naštve, drží negativní emoce v sobě a trvá dlouho, než ji to přejde.

  Zobrazit termíny kurzů…

  Zkusme se nejprve zamyslet, proč je pro naši personalistku celá situace tak tíživá. Pan ředitel je velmi pravděpodobně cholerického založení. To znamená, že jeho temperament, tj. jeho vrozený předpoklad k emocionálním reakcím, je rychlý, výbušný, nestabilní. Velmi rychle, i na slabý podnět, u něho vznikají silné emoce (např. vztek), které nedokáže držet v sobě, k uvolnění napětí potřebuje vybouchnout, vypustit negativní energii ven, čímž se odreaguje.

  Na druhou stranu personalistka se jeví jako melancholik. Její vrozená míra vzrušivosti (temperament) je nízká, tj. stačí slabý podnět a reakce melancholika je silná. To má s cholerikem společné, na rozdíl od něho však melancholik drží své emoce v sobě. Nahromaděná negativní energie a agrese se obrací vůči němu, což se projevuje sklony k sebeobviňování, vyčítání, trápení se, zvýšenému prožívání obav a úzkostí.

  S dělením lidí podle prožívání přišel už Hippokrates, vedle již zmíněného cholerika a melancholika popsal ještě sangvinika a flegmatika. Toto dělení bylo v průběhu časů propracováváno a revidováno. Vedle dalších dělení však vydrželo až do současné doby, což svědčí o reálnosti jeho základu. Nezapomínejme však, že čisté typy neexistují, vždy jsme namíchaní z více charakteristik. Významnou roli také hraje kontext, v kterém se nacházíme, díky kterému dáme průchod své cholerické či sangvinické části. V příloze je přiložen jednoduchý dotazníček, který si můžete udělat, abyste zjistili, jaký je váš temperamentový mix. Míra reálnosti výsledku je přímo úměrná míře vaší otevřenosti a upřímnosti při vyplňování dotazníčku.

  A jak s jednotlivými temperamentovými typy komunikovat? A na co si dát pozor při řešení konfliktů?

  Pokud ve vašem osobním nastavení převažují cholerické rysy, dejte si pozor na výbuchy hněvu, netrpělivost a potřebu převahy. Ne každý člověk je schopen vaše výbuchy lehce přejít. Nezapomínejte na toleranci k slabostem ostatních. Při komunikaci s choleriky se osvědčuje tzv. splachovací přístup, jedním uchem tam a druhým ven. Ne každý jsme však toho schopen. Rozhodně nic neřešte během rozčílení, nebývá to konstruktivní. Počkejte až takový cholerik vychladne, což bývá rychle, a pak se v klidu vraťte k řešení situace.

  Člověk s rysy sangvinika bývá otevřený, přátelský, komunikativní. Současná euroamerická kultura mívá tendenci tyto temperamentové rysy adorovat. Zapomíná se pak někdy i na jejich odvrácenou stránku, jako je sklon k přehánění a obtíže s nasloucháním druhým lidem. Bývá někdy těžké docílit, aby vás takový sangvinik opravdu poslouchal a nedával pouze prázdné sliby. Jak to udělat? Opakovaně se vracet k danému tématu, navrhovat konkrétní kroky řešení a domlouvat se, kdo a kdy je učiní. A výzva pro sangvinika? Učit se slibovat pouze to, co je schopen splnit, a učit se empatickému naslouchání.

  Při takovémto vyjednávání se sangviniky bývají dobří lidé s melancholickými rysy. Na jednu stranu je melancholik uzavřený, často pesimisticky laděný, v přístupu k lidem rezervovaný, mívá tendence k nadměrnému sebeobviňování a výčitkám. Na druhou stranu je přemýšlivý a bývá pozorný a vnímavý posluchač, jeho postřehy mohou okolí obohatit. Jeho tendence ke zvýšenému prožívání obav a úzkosti, které jsou většinou bezpředmětné, ho však bohužel často zadrží, aby se o své postřehy podělil. Při konfliktech mívá tendenci se stáhnout do sebe, není mu dobře v hádkách a v napětí, silné negativní emoce ho často děsí. Pokud je partner opačného naturelu, vzniká hodně neshod a nedorozumění. Takový cholerik či sangvinik mohou toto stahování se vnímat jako nezájem domluvit se, což tak není. Domluva je možná, ale bez silných negativních emocí.

  Flegmatik bývá také dobrým vyjednavačem, stejně jako melancholik je přemýšlivý, nenechá se jen tak unést silnými emocemi, nepodléhá snadno okolním tlakům a nemívá přehnaná očekávání. Na druhou stranu však bývá laxní, těžko se pro něco nadchne, neumí dávat najevo své city a nemá rád změny, což může protistranu jiného založení přivádět k šílenství. Tyto mechanismy částečně slouží jako obrana, protože flegmatik hůře snáší jakékoliv odmítnutí. Výzvy pro něho spočívají především v přijmutí faktu, že změny patří k životu, že někdy stojí za to se pro něco nadchnout nebo dát najevo své city, i když tím riskuje případné odmítnutí. Na flegmatika neplatí silný tlak či silné emoce. Konflikty s ním řešte v klidu, nejlépe jeho taktikou – vyjednáváním.

  Při řešení konfliktů vám přeji mnoho trpělivosti, schopnost odstupu a nadhledu, k čemuž by vám mohly pomoci výše popsané komunikační tipy.