Nejbližší termíny kurzů

  Nařízení Vlády ČR měnící systém odměňování ve veřejných službách a správě

  Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 12. 03. 2011, autor: Ing. Ivan Tomší

  Jedním z restriktivních opatření, jimiž vláda ČR řešÍ snižování výdajové stránky státního rozpočtu pro rok 2011, je i desetiprocentní snížení objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci zaměstnanců ve veřejných službách a správě. To, jakou formou dojde k realizaci těchto úsporných opatření, však vláda ČR ponechává na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů.

  Zobrazit termíny kurzů…

  K tomuto účelu bylo navrženo zvýšit zaměstnavatelům dispoziční pravomoc při nakládání s prostředky na platy, spočívající v rozšíření okruhu zaměstnanců, kterým může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů pro první až dvanáctý platový stupeň.

  Nařízení vlády tedy umožňuje stanovit platové tarify podle vlastních podmínek. Toto je dobře realizovatelné například na základě důsledného využívání systému pravidelného vyhodnocování kvality a rozsahu práce zaměstnanců. Šance pro reálné snižování nákladů na platy s dlouhodobějším výhledem však předpokládá zvládnutí procesu, který musí být systémovou záležitostí, tedy koncipovaný a koordinovaný jako součást personálního managementu.