Nejbližší termíny kurzů

  Lze se bránit manipulacím?

  Rubrika: Personální management, vydáno: 28. 04. 2015, autor: PhDr. Kateřina Marklová

  „Jste mnohem lepší personalistka než vaše kolegyně. Jste mladá, šikovná, jde vám všechno mnohem lépe od ruky. S vámi je radost spolupracovat. Za to vaše kolegyně..., nechci nikoho pomlouvat, nemám to sama ráda, ale s ní jakákoliv domluva není možná. Já to řeknu na plnou hubu, jak to je, podle mě je prostě líná a nechce se jí dělat nic navíc. S ní se prostě nedomluvím. A já bych přitom potřebovala jen takovou drobnost. Víte, jak to je, vy mi vyjdete teď vstříc, a já vám zase příště můžu pomoci. Přeci víte, že jste se na mě mohla dosud vždy spolehnout. Vzpomínáte si, jak jste potřebovala... Jsme lidi, měli bychom si pomáhat, ne?“

  Zobrazit termíny kurzů…

  V naší krátké ukázce používá kolegyně na personalistku hned několik manipulativních technik. Začíná nejprve pochlebováním (mladá, šikovná,...), pokračuje upravováním informací podle vlastní potřeby (pomlouvání kolegyně). Kdyby náhodou to vše nezabralo, tak využívá příslib odměny (já na bráchu, brácha na mě), jako třešinka na dortu apeluje na svědomí (já už pro vás něco udělala). No upřímně, odolali byste takovému tlaku? Já bych asi měla co dělat.

  Manipulátor se nás, proti naší vůli, snaží dostat tam, kde je to pro něj nejvýhodnější, to jest kde pro něj pramení největší zisk. Nežádá o své cíle přímo, ale úmyslně klamavým chováním, citovým vydíráním či důrazem na zástupné faktory. V duchu hesla „účel světí prostředky“ využívá upravené informace či přímo lži, různé formy nátlaku (psychický, fyzický či etický), vydírání, zpochybňování, vyvolávání pocitů nejistoty, strachu či viny, apod. Manipulativního chování může využívat jednotlivec, ale také organizace (včetně sdělovacích prostředků). Manipulátoři umí velmi dobře vyhmátnout slabou stránku partnera a „využít“ ji pro svůj prospěch. Morální zásady používají podle svých potřeb, proto se často uvádí, že jejich nejsnadnější obětí bývají nejslušnější lidé.
  Z psychopatologického hlediska se jedná o poruchu morálního cítění jedinců, z nichž většina si toho není vědoma.

  Jak už jsme uváděli v jednom z předchozích článků, nejprve je důležité umět manipulaci rozpoznat, abychom se jí mohli úspěšně bránit. Nemusíme mít nutně nastudované všechny typy manipulativního chování. Jak už tu bylo dříve zmíněno, naslouchejme svým pocitům. Jak se asi musela cítit personalistka z úvodu? Pod tlakem, zastrašovaná, tížily ji pocity viny, či v ní narůstal vztek? Všechny tyto pocity se mohou vystřídat, či může dominovat pouze jeden. Shrneme-li si to, oběť manipulátora se velmi často cítí subjektivně nepříjemně, ať už během dialogu, nebo až následně. Když už tušíme, že se nás prostistrana snaží velmi pravděpodobně manipulovat, co s tím?

  Doporučuje se zaujmout vyvážený asertivní přístup (viz článek o asertivitě) nebo tzv. kontramanipulaci, kdy se jedná o neurčitou, povrchní konverzaci, k ničemu se nezavazujeme, ani nezaujímáme jasná stanoviska. Dejme si pozor, abychom nenaskočili do neproduktivní hádky. S manipulujícím se normálně komunikovat nedá, zbytečně se budeme rozčilovat a plýtvat energií. Také si dejme pozor na příliš submisivní, často strachem či pocity viny zatížené, reakce, to by manipulátor dosáhl přesně svého a dotlačil by nás tam, kam chce. Někteří autoři doporučují dát najevo, že víme, že jsme manipulováni. Domnívám se, že je to opět plýtvání energií. Manipulátor nikdy nepřizná, že manipuluje, často to dělá nevědomě. Důležité je, si jeho chování pojmenovat pro sebe, nenaskakovat na jeho hru, pokud možno debatu ukončit co nejdříve. Laskavost a empatie je v těchto případech opět zbytečné plýtvání. Doporučují se obranné formulace typu:
  „To je váš názor. To je váš úhel pohledu. Já mám jiný názor. Tak si to vykládáte vy. Když člověk nemá dost informací, vždy si něco domyslí. Někdo to tak může vidět. Nikdo není dokonalý.“
  Samozřejmě čím máme emočně blíže k manipulátorovi, tím je obrana náročnější. Zde bych doporučila individuální konzultace u psychologa. V profesní oblasti nám mohou pomoci kurzy komunikačních dovedností zaměřené na manipulativní chování.