Nejbližší termíny kurzů

  Zaměření činnosti České společnosti personalistické

  Rubrika: O společnosti, vydáno: 14. 03. 2015, autor: Česká společnost personalistická, z.s.

  Česká společnost personalistická z.s byla v roce 1995 založena původně jako občanské sdružení odborníků na jednotlivé oblasti personalistiky veřejné správy. Na základě změn v právní úpravě bylo "občanské sdružení" v roce 2015 transformováno na spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku.

  Zobrazit termíny kurzů…

  Základním účelem spolku je podpora personalistiky, pomoc při budování pozice a autority personalistiky, naplňování jejích funkcí v mezích právní úpravy a v souladu s obecně platnými principy.

  Hlavními činnostmi jsou:
  - poskytování a výměna informací o aktuálním vývoji personalistiky;
  - výzkum a obohacování teoretických základů personalistiky;
  - zpracování a realizace projektů zaměřených na podporu rozvoje personalistiky;
  - analýzy, komentování a propagace právních instrumentů personalistiky;
  - spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni;
  - pořádání seminářů, přednášek a konferencí;
  - účast na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se personalistiky;
  - účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy personalistiky;
  - vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit profesní zájmy personalistů.

  Dále:
  - vzdělávání jednotlivců a organizací;
  - poradenské a konzultační činnosti;
  - poskytování informací na internetových stránkách;
  - publikační vydavatelská a nakladatelská činnost.

  Přílohy