Nejbližší termíny kurzů

  Adaptace nově přijímaných zaměstnanců a její realizace

  Rubrika: Příprava a vzdělávání, vydáno: 22. 03. 2015, autor: Redakce

  Objem znalostí a dovedností, které musí nový zaměstnanec po nástupu do pracovního poměru ve veřejné správě obsáhnout, je enormní. Nezná prostředí do něhož přichází, musí co nejrychleji proniknout do spleti organizačních a pracovních vztahů, naučit se administrativní postupy, pročíst velké množství předpisů, metodik a dalších dokumentů. To vše většinou za necelé tři měsíce zkušební doby. V tomto procesu hrají důležitou roli především personalisté a vedoucí zaměstnanci, kteří vytvářejí podmínky jeho úspěsné adaptace. V příloze je k dispozici ukázka, která formou vnitřního předpisu nabízí variantu zabezpečení adaptace ukončené závěrečným vyhodnocením. *V případě zájmu o textovou podobu tohoto dokumentu zašlete svůj požadavek na mailovou adresu České společnosti personalistické z.s. - info@personalista.info*

  Zobrazit termíny kurzů…

  Adaptace probíhá z důvodu nedostatku času za pochodu, takže detaily se příliš neřeší. Například úředníci územních samosprávných celků mají sice v § 19 zákona o úřednících přímo zakotvenou povinnost absolvovat vstupní vzdělávání, přesto i v jejich případě velkou roli hraje důkladnější administrativní příprava průběhu adaptačního procesu s vyhodnocením na závěr.

  Systémovým řešením je řízená příprava organizovaná kvalifikovaným personalistou ve spolupráci s nadřízenými. Vstupní instruktáž, vstupní kurz, kurz k informačním systémům, studium vnitřních dokumentů, právních předpisů a další aktivity pomáhají odbourávat stupeň nejistoty zaměstnance. Jestliže jsou cílové požadavky adaptace sepsány do formy plánu, programu a přehledu úkolů, je možné zvolit přesný harmonogram průběhu a pak nastavená kritéria srovnávat se skutečností. Utřídit úkoly a kontrolovat jejich postupné plnění je pro nového zaměstnance v každém případě motivující!

  Adaptační proces ve veřejné správě má tři hlavní cíle:

  1) seznámení s prací, jejím obsahem a předpisy;
  2) vytváření pracovních vztahů a pochopení stylu práce;
  3) formování pocitu sounáležitosti s organizací.

  Výklad pojmů adaptace nových zaměstnanců a adaptační proces:

  a) ...specifický program adaptačních a vzdělávacích aktivit, které mají usnadnit a urychlit proces seznamování se nových pracovníků s jejich novými pracovními úkoly, pracovními podmínkami a pracovním a sociálnim prostředím, ale také s potřebnými znalostmi a dovednostmi, aby pracovní výkon dosáhl co nejdříve požadované úrovně. 1)

  b) ...v oblasti personalistiky orientační proces (orientace), tj. adaptační socializační a vzdělávací proces, který má za cíl usnadnit socializaci zaměstnance do nového pracovního prostředí (při nástupu do organizace, event. při přemístění) a eliminovat eventuální adaptační stres vyvolaný reakcí na novou pracovní situaci. 2)

  1) Koubek, Josef: Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha 2001
  2) Palán, Zdeněk: Výkladový slovník Lidské zdroje, Academia, Praha 2002

  V příloze uvádíme vzor vnitřního pokynu k realizaci a vyhodnocení adaptace. Textovou podobu získáte na adrese: info@personalista.info