Česká společnost personalistická, z. s.

Českou společnost personalistickou, z.s. založili v roce 1995 odborníci na personalistiku veřejné správy - personalisté a tvůrci personalistické koncepce, spoluautoři právních předpisů v oblasti personalistiky, vzdělavatelé a lektoři personalistiky, projektoví manažeři a další, tedy odborníci oborů souvisejících s řízením lidských zdrojů (ekonomiky, práva, sociologie, psychologie, pedagogiky a jejich aplikací). Spolek je díky tomu připraven poskytovat podporu a odborné zázemí subjektům veřejné správy a služeb a jejich odpovědným osobám - vedoucím úřadů, vedoucím příspěvkových organizací, personalistům, vedoucím úředníkům, vedoucím zaměstnancům a dalším.

ČESKÁ SPOLEČNOST PERSONALISTICKÁ, z.s.
Písnická 763/29, 142 00  Praha 4

IČ: 638 34 677

W: www.personalista.info
E: info@personalista.info
T: 777 940 595
DS: nkc9jbw

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze;
spisová značka L 7221.

O společnosti

Zaměření činnosti České společnosti personalistické

Česká společnost personalistická z.s byla v roce 1995 založena původně jako občanské sdružení odborníků na jednotlivé oblasti personalistiky veřejn...

Akreditace získané Českou společností personalistickou, z.s.

Česká společnost personalistická, z.s. je pro realizaci svých cílů akreditována a autorizována příslušnými ministerstvy.

Zásady ochrany osobních údajů České společnosti personalistické, z. s.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volné...